Gør mentaltræning en del af hverdagen.

Vores drøm er, at mentaltræning bliver en lige så stor del af den daglige træning som fysik, taktik og teknik.

Vi uddanner sportens ledere og trænere til aktivt at kunne udføre, styre og facilitere den mentale træning.

Vi ønsker at Du kan hjælpe udøverne bedst muligt ved, at skabe bevidsthed, refleksion og handling.

Godkendt uddannelse

Uddannelsen udbydes i samarbejde med Erhvervsakademi Dania og er en officielt anerkendt uddannelse. Det er derfor muligt at søge en række forskellige tilskud til uddannelsen.

Uddannelsen er udviklet af Mik Bechmann i samarbejde med Silkeborg-Voel og EliteSilkeborg og hænger sammen med Talentrejsen, der er et mentaltræningskoncept til folkeskolen sportsklasser.

7 dages undervisning fordelt på 4 moduler og en dag til eksamen.

Vi hjælper dig med alt i forhold til at søge tilskud – sig bare til…..

Coaching som fundament

Mentaltræning er en praktisk disciplin – Det er noget man træner! Uddannelsen giver dig konkrete værktøjer til at forstå, udfordre og støtte dine atleter i deres mentale udvikling.

Fundamentet for uddannelsen er coaching, en tilgang der understøtter den enkeltes potentiale og skaber refleksion og handling.

Undervisningen kobles til din hverdag, og du lærer en masse effektive værktøjer, som kan bruges allerede efter 1.modul

Hent overblik over moduler og indhold her

Outcome

Med uddannelsen i talentledelse får du:

  • EFFEKTIVE VÆRKTØJER
  • FORSTÅELSE FOR UDFORDRINGER OG LØSNINGER
  • LÆRER AT COACHE
  • FORLØSE POTENTIALE
  • SKABE MOTIVATION
  • EKSAMINERET I “COACHING I ORGANISATIONER”
  • 10 ECTS-POINT

Med uddannelsen vil du kunne være sparringspartner for andre i din klub/organisation, med henblik på at lave endnu mere mentaltræning.

Du vil kunne deltage i masterclass, med øvelse og træning af nogle af sportens største talenter.